– Et nytt selvmål for sjøtransporten

Ann Iren Holm Rise i Kysthavnalliansen er skuffet over den avtroppende regjeringas forslag til statsbudsjett for 2022 og mener den nye samferdselsministeren har gode muligheter til forbedre dette. Foto: LYKT Foto og Film