Ocean Farm 1 transporteres fra Frøya til Verdal

foto