De håper og tror på tørket flis fra gråor vil få et større markedet etterhvert. Blant de som viser interesse for dette er oppdrettsnæringen. Til venstre Thomas Melby og Arve Melby. Foto: Tor Ole Ree

Mer enn trefelling - nå satser de mot oppdrettsmarkedet