Vedtok Sjøgata Brygge-utbygging med knapp margin

Sjøgata Brygge har vært omdiskutert i flere år. Nå har politikerne vedtatt en detaljreguleringsplan for utbyggingsprosjektet, som også medfører at det reetableres en historisk allmenning med parkdrag i Sjøgata. Foto: Stiklestad Eiendom