Arnt Ove Amdal, administrerende direktør i Overhalla betongbygg, kan smile for nye byggeprosjekter. Foto: Siv Hilde Meen

«Nytt» verdalsfirma sikret seg svært verdifulle kontrakter