Begjært konkurs av Skatteetaten. – Klarer ikke å finne en løsning, sier styrelederen.