Dette kan være framtidas produkt på Skogn

Slik ser bølgepappen ut. Den er satt samme av tre ulike deler laget hos ulike produsenter. Norske Skog skal produsere det vite papiret i midten som vi ser oppe til venstre. Det kalles på engelsk for «Interliner» eller kanskje vi bare kan kalle det mellomleggspapir i mangelen av et norsk ord. Foto: Illustrasjon Norske Skog