Derfor vil kommunen kjøpe seg inn i selskapet her

Fiborgtangen Vekst AS skal utvikle næringsmuligheter på Fiborgtangen, hvor Norske Skog Skogn er den største næringsaktøren. Biokraft, Retura IR og Levanger kommune får nå muligheten til å kjøpe seg inn i selskapet. Foto: Anders Vinje