Satt bakpå allerede i 1977, men det gikk hele 44 år før Arild fikk sin egen spesielle doning

Arild Sjursens nye leketøy. Med sol i ansiktet og vind i håret håper han å cruise mye rundt på Innherred i sommer på denne spesielle doningen. Foto: Erlend Aune