Leder:

Det skrives stadig nye kapitler i dette industrieventyret

Tradisjonelt har verftet på Ørin produsert til olje.- og gassnæringen. Nå er de i gang med havbruk, og snart i gang med havvind. Bildet viser understellet til Hod-platformen som nylig ble skipet ut fra Verdal. Foto: Skjermdump fra Aker BP

Det som har skjedd etter at Verdal fikk Aker-etableringen for mer enn 50 år siden, er et industrieventyr som det stadig skrives nye kapitler til. Norge har lange tradisjoner innenfor verftsnæringen, men historien forteller oss at mange har bukket under gjennom årene. På en imponerende måte har verftet i Verdal klart flere omstillinger. De har møtt en sterkere utenlandsk konkurranse, først med spanske verft, senere asiatiske. Dette møtte de med en formidabel innsats som ble lagt ned i alle ledd på Ørin. At de igjen ble konkurransedyktig var langt fra en selvfølge. Men de klarte det.

Les mer: Aker Solutions vinner havvindkontrakt

Virksomheten har alltid vært avhengig av forutsigbarhet og langsiktighet. Å ha gode og åpne forbindelser til myndigheter og det politiske miljøet har flere ganger vært avgjørende. Vi husker det som skjedde da pandemien lammet oss. Da oljeselskapene satte en midlertidig strek over planlagte utbygginger, forplantet problemene seg nedover i næringen. På en forbilledlig «norsk» måtte fant bedrifter, næring, fagbevegelsen, et tverrpolitisk miljø og myndigheter lokalt og sentralt fram til en redningspakke som ble vurdert som den beste løsningen.

Da skattepakken var klar ble det trykket på startknappen ni Verdal. De startet umiddelbart opp med arbeidet til Hod-plattformen, stålunderstellet som ble skipet ut fjorden bare for noen uker siden. Verftet på Ørin var også klar og tydelig at nå var det nødvendig med å omstille driften. Oljeinvesteringen vil ta slutt en dag. Da må det satses parallelt på de grønne næringene. Innenfor havbruk er de allerede i gang med kjempemærer som skal dras på havet. Snart er de også i gang med havvind.

Det er ikke lov å ta for gitt at det er full sysselsetting og gode utsikter til hjørne-steinsbedriften på Ørin. Disse resultatene har ikke kommet av seg selv.

(Lederkommentar i Innherred 20. juli 2021)