Mener bedrifter i egen kommune bør få statsstøtte

foto