16 ledige stillinger i dette området. Her vil de rekruttere lærlinger utenfra regionen

foto