Flere lokale bedrifter står i fare for å bli tvangsoppløst