Busser ned til hovedstaden med klare krav i bagasjen