Mange sliter med å ansette folk - neste generasjon har klare tanker om hvorfor

Sindre Lutdal Nyeng, Ingunn Solberg Jensen og Sanna Saksvoll delte sine tanker om hva næringslivet på Innherred må bli bedre på for å ansette neste generasjons arbeidsfolk. Foto: Jørgen Haug