Mange sliter med å ansette folk - neste generasjon har klare tanker om hvorfor