Næringssjefen er bekymret for mulig kraftkrise på Innherred