Vil videreutvikle kalken i Verdal, vurderer vannkraftutbygging og «har sett på» Meraker Brug

foto