Her er bondehæren samlet på Stiklestad - nå vil de ha like vilkår

foto