– Uhørt med lønn på 3,8 millioner kroner i et kommunalt eid selskap