På denne fabrikken er det for første gang full fart i jula: – Det er nok enklere for oss unge

foto