Høyst ulike oppfatninger: – Viser hvilken dominerende posisjon de har