Platearbeideren på Aker fikk klar beskjed om hvor terningen måtte legges