Klubben stilles for arbeidsretten for «kollektive ulovlige aksjoner»

foto