Henter hjem utflyttet verdaling for å styrke laget

Daglig leder i Verdal næringsforum, Ingrid Dahl Furunes, ser frem til å få Kjersti Fikse med på laget. Foto: Verdal næringsforum