Henter hjem utflyttet verdaling for å styrke laget