Nedgangen i omsetningsvolumet er basert på sesongjusterte tall og er den største nedgangen i indeksen siden desember 2020, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB).

– Endringene i nordmenns handlemønster har ført til store utslag i de sesongjusterte tallene, og omsetningsvolumet i detaljhandelen ligger fortsatt langt over nivåene som var før pandemien. I takt med at samfunnet nå åpnes helt opp forventer vi at deler av disse endringene reverseres, sier førstekonsulent Marie Skjeldås i SSB.

Dagligvarehandelen går ned

Dagligvarebransjen hadde en nedgang i sesongjustert omsetningsvolum på 5,8 prosent fra juli til august.

Næringen står for rundt 39 prosent av omsetningen i detaljhandelen.

Under koronapandemien har dagligvarebransjen omsatt på et mye høyere nivå enn før, med en topp i juli 2020.

– Mer grensehandel

– Nedgangen for dagligvareforretningene nå har antakelig sammenheng med gjenåpningen av samfunnet, som gjør at flere spiser ute på restauranter og i kantiner. I tillegg er det blitt lettere å dra over grensa til Sverige for å handle, sier førstekonsulent Marie Skjeldås i SSB.

Også salg av drivstoff trakk ned totalindeksen i august, med en nedgang i sesongjustert omsetningsvolum på 4,7 prosent fra juli til august. Økte priser og en stadig større andel elbiler bidrar til nedgangen.

Klessalget går opp

Salg av klær har imidlertid økt. Det gleder NHO Service og Handel.

– For klesbransjen har salget endelig skutt fart igjen. Etter en lang periode hvor bransjen har ligget nede, er nordmenn nå klare for å bytte ut crocs og joggebukse med pentøy og sesongens nyheter, sier direktør for handelsnæringen Linda Vist.