Flere pensjonerer seg ut fra hennes yrke, enn det kommer nye inn

foto