Statskog har en annen oppfatning: – Utvidelsen ikke vil utgjøre en «vesentlig skade»