Ny stor pott fra staten til bredbånd i usentrale områder

foto