Selskapet gikk konkurs - nå skal brygga selges

foto