Har planer for en ny bydel i dette området. Skal kopiere suksessoppskriften fra Verdal

foto