Planlegger å gå sammen med Nortura når de flytter fra Ytterøya

foto