Milliardkontrakter sikrer arbeidsplasser i Verdal

foto