Vil at staten, fylket og kommunene skal ta mer ansvar: – De er litt sidrumpa