Disse 14 ungdommene fikk skreddersydd lærekontrakt ved Aker Verdal