Folk flokket seg til på bedriftsbesøk: – Vi hadde ikke sett for oss at det skulle komme så mange

foto