Beskyldningene hagler mot Innherred-selskapene

I januar ble planene om et selskap for alle typer ansatte lansert i Åsen. Måneder senere har flere av de ansatte begjært selskapet konkurs. Foto: Tor J. Friberg