Næringslivsveteranen skifter beite - og får snart med seg en ung hjemflyttet kvinne på laget

foto