Lanserte klimavennlig løsning med ministeren til stede

foto