To personer anmeldt etter konkurs - selskapet skylder millioner