Vi må advare mot det strøm-industrielle kompleks

foto