Åpnet nytt spisested: – Stinn brakke og full baluba

foto