Det tredje og siste selskapet er begjært konkurs

foto