Både far og onkel døde med kort mellomrom. Nå er han sjefen