Flere vil ha det spesielle helsetilbudet. Nå dobler de bemanningen