Den tradisjonsrike fabrikken er død – men veteranene gir seg aldri

foto