Far og sønn deler kontor i fjøset – det blir det millionbutikk av

foto