Tømmer butikken og gjenoppstår i nye lokaler

foto