Makt og milliarder strømmer ut av Midt-Norge

foto