Det er ikke en godt utviklet empiri bak det jeg skriver nå, men innad i vår redaksjon er det såpass mange færre telefoner, mailer eller andre tips om hva som skjer, at det begynner å se ut som om gründermiljøet er litt blodfattig.

Trondheim markedsfører seg jo som en teknologiby med mange spennende oppstartbedrifter eller virksomheter som tar neste steg. Og de fins! Blant sistnevnte finner vi slike som Signicat, som vokser internasjonalt både organisk og gjennom strategiske oppkjøp.

Jeg kan også nevne eks-Atmel-profil Vegard Wollan sitt Touchnetix står trolig foran et virkelig gjennombrudd, etter at teknologien deres nå er å finne i blant annet Mercedes sine biler.

For ikke å snakke om Thomas Reinertsen og hans Hydrogen Mem-Tech, som har landet virkelig sterke navn på investorsiden.

Som bidragsytere, fasilitatorer og fødselshjelpere ellers så har jo også landsdelen vår slike aktører som Trondheim Tech Port og Ut-prosjektet, som bidrar til debatt, kunnskapsutveksling og utvikling på mange nivåer. Miljøene rundt Digs og Work-Work kan også nevnes her.

Mer usynlig

Tilbakemeldingen om at vi er for lite på alt det som skjer rundt teknologi og spesielt gründermiljøet i Trondheim, er det lett å være delvis enig i. Det er alltids noe vi burde dekket mer eller bedre, og der kan jeg ikke si noe annet enn at vi skal bli flinkere. Samtidig er det mange i Trondheim som utelukkende kobler bruken av ordet gründere med teknologi, og det er ikke nødvendigvis slik. Mange, ja kanskje de aller fleste, bedrifter som startes, er innenfor hele bredden i næringslivet. Nye restauranter, snekkerbedrifter eller transportselskaper kan også være med gründere i spissen, og det skriver vi jevnlig om.

Men mer om ordbruk og definisjoner en annen gang. Kritikken mot MN24 var selvsagt helt grei å ta. Vi skal også legges under lupen for det vi gjør. Men i tillegg til at selve begrepet gründere kanskje blir for snevert, så er det min helt klare oppfatning at det man kan kalle det teknologibaserte gründermiljøet i Trondheim og Midt-Norge, de siste par årene er blitt langt mer usynlig i alle kanaler, mye mindre aggressiv på egenprofilering og langt mer fraværende i vår innbokser. Linkedin, som jeg bruker mye, er i alle fall en arena med langt færre innslag av nye ideer, konsepter eller oppstartbedrifter med ville planer.

Så om ikke det faktisk er lavere aktivitet blant gründerne, så er mitt og andre sitt inntrykk i alle fall det.

Hvorfor det er slik, er det ikke lett å finne svaret på. Jeg oppfatter i alle fall at mange har drevet ren overlevelse under de tøffe pandemiårene. For på tross av rundhåndet koronastøtte fra staten og en milliardflom ut gjennom ulike stimulansstrukturer som departement, Innovasjon Norge, Forskningsrådet, Siva, Investinor, banker generelt og alt mulig annet, så er det ikke tvil om at pandemien traff næringslivet som ei slegge. Long covid er jo et ekkelt fenomen mange nordmenn plages av etter pandemien, og kanskje er mange virksomheter fortsatt syke?

For tør like mange å ta steget ut av det trygge i en etablert jobb for å starte noe nytt, når verden og landet kan stenge ned nær sagt når som helst?

Vi skal hylle de som tør, men det er forståelig om koronakrisen har lagt en demper på kreativiteten. Og det tar tid å bygge opp igjen, om det er slik, og nå er det jo nye utfordringer rundt internasjonal handel, leveranser og investeringsfrykt, som kan vise seg å være like ille.

Hjerneflukt

Har vi noe mer faktabasert enn en redaktørs personlige mening, som kan si noe om utviklingen i trøndersk teknologi? Impello-analysen er en årlig analyse av status og utviklingstrekk for teknologiselskapene i trondheimsregionen. Analysen for 2021kan oppsummeres med at regionen hadde 802 teknologiselskaper i fjor. 81 av disse var nyetableringer. 48 prosent av alle teknologibedriftene var innen IKT. 10 prosent innen olje og gass, ni prosent innen energi- og miljøteknologi og sju prosent innen helse. Antallet årlige nyetableringer øker for tredje på år på rad, også her utgjør IKT rundt halvparten.

Men samtidig er det slik at antallet selskaper som har flyttet, gått konkurs eller blitt slettet har vært økende den siste tida.

– Majoriteten av utflytterne har flyttet til Oslo eller Viken, heter det i analysen.

Sysselsettingsutviklingen har dessuten vært betydelig lavere enn veksten i antall selskaper, i dette ligger det at de fleste selskapene fremdeles er små. IKT, samt olje og gass, sysselsatte flest i 2021, mens det er bransjene energi- og miljøteknologi og helse og marin som vokser mest. Analysen viser også at selv om omsetningsveksten har vært sterk de siste ti årene, så stagnerte det noe fra 2019 til 2020.

Dette er ikke overraskende. Hjerneflukt er et tema MN24 har skrevet mye om, og henger i korthet sammen med tilgang til markeder, kompetanse og risikovillig kapital. Nå er det visse tegn til bedring lokalt og regionalt med spesielt oppdrettspenger på vei ut i flere miljøer, men det er nok fortsatt langt frem for å matche Oslo. Og på lang sikt er dette en utfordring for Trondheim som teknologiby. Kan den være nettopp det, om mange forlater byen ved Nidelvas bredd?

Også Innovasjon Norge er urolig for norske gründere. Innovasjon Norges administrerende direktør Håkon Haugli uttalte nylig at «det grunn til bekymring for gründeraktiviteten i Norge». Det er i følge Haugli svært få mellom 18 og 34 år som er involvert i tidligfase entreprenørskap. På en liste med sammenlignbare land ligger Norge nederst, med en aktivitetsprosent på 2, mens Canada er på topp med 31 prosent.

– Det blir færre gründere i Norge, og det bekymrer meg. Om vi som nasjon mangler evne og vilje til å etablere de nye bedriftene blir det ingen omstilling. Det er ingen motsetning mellom å satse på gründere og å satse på eksportbedrifter. Dagens gründere er fremtidens eksportbedrifter, sa Haugli. Tallene fra Innovasjon Norge er ikke brutt ned på lokalt nivå, men det vil være overraskende om en av landets sterkeste regioner for entreprenørskap, ikke merker noe av den samme utviklingen.

Medieomtale alene er ikke svaret på alt her i verden. Det er mer enn nok av historier om gründere som lykkes uten en omtale i avis eller på nett. Men det er klart det er nyttig, både for de som omtales og for oss som medievirksomhet. Vi lever av nyheter om næringsliv, økonomi og nyskaping. da trenger vi tips og forslag til saker, selv om det ikke blir noe av alle innspillene.

Om både gründerne og vi blir flinkere, så er kanskje dette siste kommentar om dette temaet.

Har du en mening om dette? Send gjerne innspill eller tips til: redaksjon@mn24.no

Delta gjerne også med innlegg eller synspunkter på Midtnorsk Debatt!