Vanlige folk har snart ikke råd til en vanlig bolig i Trondheim. Skal det være slik?

foto